payrollrecreatie.nl

Payroll recreatie

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de recreatiebranche in Nederland.

Misschien loopt u als recreatieondernemer en/of werkgever in de recreatiebranche met de gedachte uw recreatiemedewerkers geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf, die affiniteit met de recreatiebranche heeft, onder te brengen. Stopt u dan met verder te zoeken! Payroll recreatie is namelijk de website in Nederland, die u alles over payroll in de recreatiebranche kan vertellen. Allereerst geven wij u daarom hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in de recreatiebranche in Nederland.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor de recreatiebranche in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de recreatiebranche in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw camping/recreatiepark, medewerkers, CAO en de bijbehorende payrolltarieven in de recreatiebranche in Nederland.

Vraag een offerte voor de recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll besteedt u het juridisch werkgeverschap van uw recreatiemedewerkers aan een payrollbedrijf uit. Dit betekent dat u bij payroll uw (gehele) salaris- en personeelsadministratie, bijbehorende verplichtingen en financiële arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s aan een payrollbedrijf overdraagt. Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is dit aan een payrollbedrijf te doen, die weet wat er in de recreatiebranche, c.q. horeca, in Nederland speelt!

U blijft bij payroll o.a. nog wel steeds zelf degene die uw (nieuwe) recreatiemedewerkers werft en selecteert, hen begeleidt en voor vervanging zorgt als iemand ziek of op vakantie is. Daarnaast verzorgt u bij payroll ook nog steeds zelf de planning (roosters e.d.), onderhoudt u het dagelijks contact met uw recreatiemedewerkers en bewaakt u de kwaliteit en het functioneren van uw recreatiemedewerkers op uw camping/recreatiepark, c.q. werkvloer. Kortom, ook bij payroll recreatie blijft u dus gewoon ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw recreatieonderneming.

Met payroll least/huurt u dus als het ware uw eigen personeel terug, maar bent u van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken binnen uw recreatiebedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel recreatieondernemers en/of werkgevers in de recreatiebranche in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar recreatiemedewerkers naar payroll over te zetten (daardoor zijn er in Nederland momenteel al meer dan 200.000 payrollwerknemers dagelijks werkzaam). Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de recreatiebranche in Nederland bij ons aan!

Waarom payroll in de recreatiebranche?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een recreatieondernemer en/of werkgever in de recreatiebranche in Nederland afkomen. Als werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin allemaal te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied kan overzien. Een oplossing voor u is dan misschien payroll!

Een payrollbedrijf wordt administratief én juridisch de werkgever van uw recreatiemedewerkers. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarisbetalingen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch bij payroll nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw recreatiemedewerkers van payroll merken, is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, Sinterklaas, kerstpakketten, scholing en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk bij payroll nog gewoon allemaal uw verantwoordelijkheid.

Vraag een offerte voor de recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in de recreatiebranche interessant?

Voor iedere recreatieondernemer en/of werkgever, die personeel in dienst heeft, is payroll interessant of dit nu fulltimers, parttimers, oproepkrachten of seizoenskrachten zijn. De zorg voor een recreatieondernemer en/of werkgever bij personeel is de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken of hebben van recreatiemedewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist contract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. Tenslotte bent en blijft u ook nog steeds verantwoordelijk voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties in Nederland.

Hoe lang of kort een recreatiemedewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw recreatiemedewerkers bij ons van payroll recreatie te payrollen, bent u van al deze zaken in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Wat kost payroll in de recreatiebranche?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw recreatiemedewerker u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u recreatiemedewerkers in de recreatiebranche in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten aan allerlei verschillende instanties door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een recreatiemedewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll recreatie met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een recreatieondernemer en/of werkgever in de recreatiebranche zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u met uitzendkrachten in de recreatiebranche, dan bent u sowieso met payroll recreatie 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen in plaats van uitzenden laat payrollen, tot soms wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll recreatie

Wij van payroll recreatie kunnen elke recreatieondernemer en/of werkgever in de recreatiebranche in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in de recreatiebranche in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw camping/recreatiepark en recreatiemedewerkers in de recreatiebranche in Nederland!

Vraag een offerte voor de recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in en voor de recreatiebranche

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast payroll recreatie ook o.a. hun payrolldiensten in de recreatiebranche in Nederland aan. Naast payroll recreatie zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payrolling, ook in payroll voor bedrijven, zoals campings en recreatieparken, in de recreatiebranche gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll voor en in de recreatiebranche

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de recreatiebranche in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll in de recreatiebranche

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van payroll recreatie met payroll uw personeels- en salarisadministratie in de recreatiebranche voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit, dan wanneer u uw medewerkers in de recreatiebranche zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in de recreatiebranche veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in de recreatiebranche samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw recreatiebedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw recreatiebedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw recreatiebedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers in de recreatiebranche betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert , behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll in de recreatiebranche

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf, zodat u daar in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw recreatiemedewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u met payroll in de recreatiebranche als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw recreatiebedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll in de recreatiebranche.

Minder administratie met payroll in de recreatiebranche

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus bij payroll in de recreatiebranche als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payroll geen personeel in de recreatiebranche meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll in de recreatiebranche

Uw huidige en/of nieuw geworven recreatiemedewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw recreatiemedewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen personeel in de recreatiebranche meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll in de recreatiebranche

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers in de recreatiebranche bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw recreatiemedewerkers in de recreatiebranche ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel in de recreatiebranche bij payroll geregeld. U ziet aan uw recreatiemedewerkers in de recreatiebranche wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw recreatiemedewerkers en recreatiebedrijf/-park/camping kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de recreatiebranche in Nederland bij ons aan!